Ettevõttest
Müük ja Teenused
Ohutusinfo
Kontakt
Tagasiside


Ohutusinfo

 
Lugupeetud  lugeja,
 
Viljandi Naftabaas OÜ soovib ohutuse huvides teavitada Teid alljärgneva infoga.
 
Viljandi Naftabaas OÜ on kemikaaliseaduse mõistes B-kategooria suurõnnetusohuga ettevõte, mille haldusalas on naftasaaduste terminal aadressil Reinu tee 18 Viljandi.
 
Ettevõte tegeleb diislikütuse ladustamise- ning hulgimüügiga. Diislikütus on tule- ja keskkonnaohtlik mürgine kemikaal.
 
Viljandi Naftabaas OÜ-ga samal territooriumil tegutseb Texor Tanklad OÜ, mis käitleb lisaks diislikütusele ka bensiini. Bensiin on kergesti süttiv plahvatusohtlik kemikaal, millega kokkupuute korral võib saada tõsiseid tervisekahjustusi.
 
Viljandi Naftabaas OÜ riskianalüüsi kohaselt on tulekahju mahutipargis kõige raskemate tagajärgedega õnnetus, mille ohualaks on kuni 115m põlemisalast. Ebasoodsate ilmastikuolude korral võib ohualast välja kanduda põlemisel eralduv mürgine suits, mille pikemaajalisel sissehingamisel võib inimestel tekkida tervisekahjustus.
 
Oleme rakendanud mitmeid meetmeid võimalike riskide maandamiseks. Samas ei saa täielikult välistada õnnetusjuhtumeid ettevõtte mahutipargis või selle lähiümbruses, mis võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi lähedalolevatele inimestele, varale ja keskkonnale.
 
Selleks, et võimaliku õnnetuse korral teavitada lähedalolijaid, on ettevõttesse paigaldatud häiresireen ja edasiste käitumisjuhiste edastussüsteem, et ohust õigeaegselt märku anda.
 ÜLDHÄIRESIGNAAL
        
60 sek jooksul tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel.
Tähendus:Viljandi Naftabaasis on ohuolukord.
 
HÄIRE LÕPUSIGNAAL
 Ü
htlane heli pikkusega 60 sek. Signaali edastatakse üks kord.
Tähendus:ohuolukord on lõppenud.
 
SIREENI TEST
 Ü
htlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sek, lähedal viibivatele inimestele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too. Sireeni testitakse iga kvartali esimesel esmaspäeval lühiajalise sisselülitamisega ajavahemikul kell 11-12.
 
KÄITUMISJUHISED ÜLDHÄIRESIGNAALI KUULMISEL:
 
1. Väljas viibides liigu ohualast kaugemale ja tee seda risti tuule suunaga.
2. Varju kinniste uste ja akendega ruumi, et kaitsta end mürgise suitsu eest.
3. Sulge korralikult kõik uksed ja aknad, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad.
4. Autos olles sulge aknad ja uksed, lülita välja auto ventilatsioon.
5. Teavita tekkinud ohuolukorrast lähedal asuvaid inimesi.
6. Võimalusel abista hätta sattunud inimesi -suitsust tingitud tervisekahjustusega inimene toimeta ohutusse paika ja aseta kõhuli.
7. Infot ja juhiseid saad Viljandi Naftabaas OÜ valjuhääldajate kaudu, päästeala infotelefonilt lühinumbril 1524, samuti Vikerraadio (106,1 ja 106,7 MHz) või Raadio 4 (94,4 MHz) vahendusel.
8. Häirekeskuse lühinumbrile 112 helista vaid tõsise vajaduse korral, et mitte takistada tegelike abivajajate hädaabikõnesid.
 
Soovi korral saate täiendavat lisainfot diislikütuse ja bensiini kohta:
 
  • Viljandi Naftabaas OÜ +372 5665 7300,viljandi@naftabaas.ee;
  • Mürgistusteabekeskusest lühinumbril 16662,www.16662.ee (tööpäeviti 09.00-17.00) - ohud inimorganismile, nõustamine esmaabivõtete ja edasise tegevuse osas seoses terviskaebustega;
  • www.rescue.ee.
 
 
NB ohualasse jääv kinnisvara omanik! Juhul, kui te võtate edaspidi üürniku, rentniku või kui te võõrandate oma eluaseme või hooned täielikult või osaliselt, palun teavitage käesolevast teabelehest ka üürnikku, rentnikku või uut omanikku. Samuti, kui te olete ise üürnik, rentnik või muul alusel valdaja, palun teavitage käesolevast teabelehest üürileandjat, rendileandjat või muul alusel kasutusse andjat. Juhul, kui teil on töötajad, alltöövõtjad või kui Teie poolt hallatavas hoones on muid isikuid, kes seal muul põhjusel viibivad, siis palun teavitage käesolevast teabelehest ka neid.
 
Koostanud: Viljandi Naftabaas OÜ ja Lõuna-Eesti Päästekeskus

 
Kõik uudised  

 
 
noom