Ettevõttest
Müük ja Teenused
Ohutusinfo
Kontakt
Tagasiside

Tuleõnnetusõppus

12.11.2017 viiakse Viljandi Naftabaas OÜ terminalis Reinu tee 18 läbi tuleõnnetusõppus. Õppusel osalevad Päästeameti päästekomandod oma tehnikaga, Viljandi Naftabaas OÜ päästemeeskond oma tehnikaga ja liiklust reguleeriv politseipatrull. Õppus algab orienteeruvalt kell 11.00 ja lõpeb kell 14.00. Õppuse käigus käivitatakse elanikkonna varajaseks hoiatamiseks häiresignaal, mille kuulmisel ei ole kõrvalistel isikutel tarvis midagi teha. Samuti kasutatakse suitsugeneraatoreid ja harjutatakse kustutustoiminguid. Kõrvalisi isikuid õppuse alasse ei lubata, külgneval Reinu tee tänaval on liiklusele suletud terminali poolne sõidurada.
 
Kõik uudised  

 
 
noom